Letsinnomind

Birlikte Sürdürülebilir Bir Gelecek Tasarlıyoruz


LetsInnomind'a son:

%d

Gün

%h

Saat

%m

Dakika

%s

Saniye

Ünİversİtelİ öğrencİlerİ ve sanayİyİ sürdürülebİlİr bİr gelecek İçİn bİr araya getİrİyoruz.

LetsInnomind Nedİr?

LetsInnomind sorun temelli bir eğitim programıdır. Ana hedefimiz dünyamızın sürdürülebilir geleceğine yönelik yenilikçi çözüm arayışlarına ev sahipliği yapmak. Programın önemli bir amacı sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışmayı arzu eden yenilikçi bir topluluk yaratmaktır.

  • LetsInnomind bunu yaparken, farklı uzmanlık alanlarından ve farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin birlikte çalışmalarını öngörür. Başvuruları inceleyip, 4-5 kişilik takımları oluşturur. Programın ana sorunlarını sanayi ortağı belirler ve takımlara uzman görüşü verir.

  • Takımlar 1 ay süresince verilen görevleri yaparak, aşağıda belirtilen tarihlerdeki hedeflere ulaşmak için program boyunca beraber çalışmayı taahhüt ederler.1 ayın sonunda çözüm önerilerini ortaya koyarlar.

  • Ön elemeden geçen takımlar 18 Kasım 2023’te, Organik Kimya Kemerburgaz tesisinde sürprizlerle dolu "Final Günü" için davet edilirler. Birincilik derecesi elde eden takım, Organik Kimya’da 3 ay boyunca part-time çalışma ve co-CEO Stefano Kaslowski ile 1 gün geçirme (job-shadowing) fırsatını elde eder. Finale kalan 2. takıma ise zorunlu stajını Organik Kimya’da yapma fırsatı sunulur.

Etkİnlİk Akışı

ITU Changemaker Society

ITU Changemaker Society, Stanford d.school UIF programı kapsamında kurulmuş yarı açık bir topluluktur. Topluluk, değişim öncülerinin karşılaştıkları sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmelerini destekler, programlar düzenler ve işbirlikleri gerçekleştirir. Bu amaçla kampüslerindeki değişim öncüsü vizyonunu yaygınlaştırmayı ve öğrencileri değişimin öncüsü olmaya teşvik etmeyi amaçlar.

İLETİŞİM